You are good detective like Mori! Awesome

Thứ Sáu, 26/01/2018

Have you ever read Conan before? If yes, do you still remember this guy?

Kiểm tra trình độ Tiếng Anh của bạn qua Fun Test 

Bạn có 20% cơ hội trở thành thám tử. Opps!

Bạn đã rất cố gắng nhưng ông trời đã phụ bạn, bạn sinh ra không phải để làm thám tử

Thôi thì đành lấy cần cù bù thông minh nhé!