BÍ QUYẾT ĐỌC PHIÊN ÂM TIẾNG ANH CHUẨN NHƯ NGƯỜI BẢN NGỮ

Thứ Tư, 24/07/2019

Luyện phiên âm tiếng Anh kỹ lưỡng và chuẩn xác là nền tảng cơ bản có thể giúp bạn nói tiếng Anh trôi chảy như người bản xứ. Nhưng việc hiểu được những kí tự mới lạ trong phiên âm tiếng Anh không phải dễ dàng. Sau đây sẽ là bí quyết đọc phiên âm tiếng Anh hiệu quả được English Town tổng hợp từ chia sẻ của các chuyên gia.

1. Bảng phiên âm tiếng Anh

Cũng giống như tiếng Việt, bảng chữ cái tiếng Anh gồm có nguyên âm và phụ âm. Để phát âm tiếng Anh chuẩn 1 từ, chúng ta cần phải dựa vào quy tắc phiên âm tiếng Anh của từ đó chứ không nhìn vào mặt chữ của từ này. Vì vậy, bảng phiên âm tiếng Anh ra đời phục vụ nhu cầu tra cách phát âm tiếng Anh của người học. Tuy công cụ này sẽ hỗ trợ bạn học tiếng Anh nhanh, nói chuẩn như người bản ngữ nhưng để hiểu được những ký tự khó hiểu trong đây không phải là điều dễ dàng. Đi kèm với phiên âm, chính là đánh vần bảng chữ cái tiếng Anh. Chỉ cần bạn nắm rõ quy tắc trên, phát âm chuẩn Anh Mỹ không còn là điều gì đó xa vời đối với bạn nữa.

Bản phiên âm tiếng Anh gồm có 44 âm, trong đó có 20 nguyên âm và 24 phụ âm. Các âm kết hợp với nhau tạo thành cách phát âm của một từ. Dưới đây là các âm trong tiếng Anh và ví dụ của chúng:

Dựa vào bảng phiên âm để học phát âm tiếng Anh chuẩn
Dựa vào bảng phiên âm để học phát âm tiếng Anh chuẩn

a/ Nguyên âm

/iː/ – trong từ sea /siː/, green /ɡriːn/

/ʊ/ – trong từ good /ɡʊd/, put /pʊt/

/ɪ/ – trong từ kid /kɪd/, bid, village /ˈvɪlɪdʒ/

/ə/ – trong từ banana /bəˈnɑːnə/, teacher /ˈtiːtʃə(r)/

/uː/ – trong từ goose /ɡuːs/, blue/bluː/

/ɔː/ – trong từ ball /bɔːl/, law /lɔː/

/e/ – trong từ dress /dres/, bed /bed/

/ʌ/ – trong từ come /kʌm/, love /lʌv/

/ɜː/ – trong từ burn /bɜːn/, birthday /ˈbɜːθdeɪ/

/ɒ/ – trong từ hot /hɒt/, box /bɒks/

/æ/ – trong từ trap /træp/, bad /bæd/

/eɪ/ – trong từ face /feɪs/, day /deɪ/

/ɑː/ – trong từ start /stɑːt/, father /ˈfɑːðə(r)/

/ɔɪ/ – trong từ choice /tʃɔɪs/, boy /bɔɪ/

/ɪə/ – trong từ near /nɪə(r)/, here /hɪə(r)/

/eə/ – trong từ square /skweə(r)/, fair /feə(r)/

/ʊə/ – trong từ poor /pʊə(r)/, jury /ˈdʒʊəri/

/aʊ/ – trong từ mouth/maʊθ/, cow /kaʊ/

/əʊ/ – trong từ goat /ɡəʊt/, show /ʃəʊ/

/aɪ/ – trong từ price /praɪs/, try /traɪ/

b/ Phụ âm

/p/ – trong từ pen /pen/, copy /ˈkɒpi/

/d/ – trong từ day /deɪ/, ladder /ˈlædə(r)/

/b/ – trong từ back /bæk/, job /dʒɒb/

/ʤ/ – trong từ age /eiʤ/, gym /dʒɪm/

/t/ – trong từ tea /tiː/, tight /taɪt/

/g/ – trong từ get /ɡet/, ghost /ɡəʊst/

/ʧ/ – trong từ church /ʧɜːʧ/, match /mætʃ/

/v/ – trong từ view /vjuː/, move /muːv/

/k/ – trong từ key /ki:/, school /sku:l/

/ð/ – trong từ this /ðɪs/, other /ˈʌðə(r)/

/f/ – trong từ fat /fæt/, coffee /ˈkɒfi/

/z/ – trong từ zero /ˈzɪərəʊ/, buzz /bʌz/

/θ/ – trong từ thin /θɪn/, path /pɑːθ/

/ʒ/ – trong từ pleasure /’pleʒə(r), vision /ˈvɪʒn/

/s/ – trong từ soon /suːn/, sister /ˈsɪstə(r)/

/n/ – trong từ nice /naɪs/, sun /sʌn/

/ʃ/ – trong từ ship /ʃɪp/, sure /ʃɔː(r)/

/h/ – trong từ hot /hɒt/, behind /bɪˈhaɪnd/

/m/ – trong từ more /mɔː(r)/, room /ruːm/

/r/ – trong từ right /raɪt/, sorry /ˈsɒri/

/ŋ/ – trong từ ring /riŋ/, long /lɒŋ/

/j/ – trong từ yes /jes/ , use /ju:z/

/l/ – trong từ light /laɪt/, feel /fiːl/

/w/ – trong từ wet /wet/, win /wɪn/

2. Cách đọc nguyên âm

Thói quen thông thường của một người khi muốn đọc một từ tiếng Anh chuẩn xác là tra cách đọc phiên âm tiếng Anh trong từ điển của từ ngữ đó. Một từ sẽ được tạo nên bởi những nguyên âm và phụ âm nên nắm vững quy tắc phiên âm tiếng Anh sẽ giúp bạn dễ dàng đọc được một từ ngữ nào đó. Đồng thời, bạn sẽ phải ngạc nhiên bởi sự cải thiện vượt trội về trình độ ngoại ngữ của mình sau khoảng thời gian chăm chỉ học phát âm theo bảng phiên âm IPA quốc tế. Trước hết, hãy cùng tìm hiểu cách đọc nguyên âm tiếng Anh nhé!

Hầu hết các chữ gồm các âm ea (meat), ee (meet), e-e (scene) đều được phát âm thành /i:/ hay chúng ta thường gọi là âm “i” dài. Khi phát âm, chữ nằm trong khoang miệng, không thổi hơi ra, lưỡi nâng cao đồng thời kéo dài âm.

Cách phát âm chữ a trong tiếng Anh
Cách phát âm chữ a trong tiếng Anh

Hầu hết các chữ gồm các âm ar, al thì sẽ được phát âm là /a:/. Chữ “a” trong các từ ask, path, aunt cũng được phát âm là /a:/ trong phiên âm tiếng Anh. Khi phát âm các từ này, miệng bạn nên mở rộng, hạ thấp lưỡi và kéo dài, phát ra trong khoang miệng. Còn các chữ viết là ear, ere, are, air, thì được phát âm là /eə/, chữ được viết là a thì phát âm sẽ là /æ/.

Trong phiên âm tiếng Anh, chữ “u” có 3 cách phát âm: /u:/ khi đứng sau /j/,  /ʊ/ hoặc /ʌ/ trong các cách viết khác như full, sun. Khi một từ có 2 chữ “oo” viết cạnh nhau thì phần lớn sẽ được phát âm thành /u:/, trừ các trường hợp từ có âm cuối là k, ví dụ; book, look, cook,…

Trong tiếng Anh, các chữ có “i” sẽ có phát âm là /i/, đôi khi “y” cũng được phát âm giống vậy. Còn các chữ cái có “ow, ou” thường được phát âm là /əʊ/ hay /aʊ/, tuy nhiên chúng còn có nhiều biến thể phát âm khác nữa.

3. Cách đọc phụ âm

Nếu nguyên âm là linh hồn của bất cứ loại ngôn ngữ nào thì phụ âm chính là “người đỡ đầu” cho ngôn ngữ đó. Khi muốn biết phiên âm tiếng Anh của một từ bất kỳ, chúng ta sẽ không quên tra từ điển phát âm tiếng Anh chuẩn của từ ngữ đó. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo cách đọc phụ âm cấu thành nên các âm tiết ở dưới đây nhé!

Trong phiên âm tiếng Anh có 24 phụ âm phụ âm có cách phát âm gần giống nhau, chỉ khác biệt là các âm s, z, t, d, p, b, f, v là các âm rung, còn các âm k, g, ʃ, ʒ, θ, ð, tʃ, dʒ là các âm không rung.

Cách phát âm phụ âm trong tiếng Anh
Cách phát âm phụ âm trong tiếng Anh

Cũng như nguyên âm tiếng Anh, phụ âm cũng có rất nhiều phương pháp phát âm hiệu quả nhưng phổ biến nhất là tra phiên âm tiếng Anh chuẩn từ điển hoặc luyện nói cho người mới học qua các kênh Youtube miễn phí. Bản phiên âm tiếng Anh quốc tế thông qua các cách hay này sẽ giúp bạn phát âm đúng chính xác mà không cần phải mất thời gian nghe người bản ngữ nói rồi bắt chước lại hay học vét. Chỉ cần nhuần nhuyễn với các nguyên tắc trong đó, khi bắt gặp bất cứ từ vựng nào, bạn cũng có thể phản xạ phát âm đúng từ đó mà không phải nghe qua. Đây cũng chính là công thức bổ trợ bạn rất nhiều trong cách học phát âm cho người mới đơn giản đến bất ngờ.

Ngoài việc học theo bảng phiên âm, bạn cũng nên thường xuyên thực hành nói để nâng cao khả năng tiếng anh của mình bằng cách đăng ký chương trình tiếng Anh giao tiếp thú vị, đầy sáng tạo tại English Town. Đây chính là cơ hội rèn giũa kỹ năng phát âm với người bản ngữ để hoàn thiện trình độ của mình mỗi ngày thông qua môi trường học nói hoàn toàn bằng tiếng Anh cùng với các lớp học ngoại khóa thiết thực, ý nghĩa được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp.

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU MIỄN PHÍ MỚI NHẤT