Chương trình học Kỹ năng mềm

01

Giới thiệu về khóa học

Trong thời đại hội nhập, sự thành đạt của mỗi cá nhân không chỉ đến từ những “kỹ năng cứng” như bằng cấp, hay kinh nghiệm làm việc. Sự thành công của bạn còn phụ thuộc rất nhiều vào “kỹ năng mềm”. Kỹ năng mềm giúp cá nhân thấu hiểu và phát triển năng lực bản thân trong công việc và cuộc sống. Tất cả đã đươc đưa vào hệ thống bài học tiếng Anh và sân chơi thực hành thiết thực của English Town. Khóa học này sẽ giúp các bạn trẻ hoàn thiện bản thân cũng như nâng cao khả năng tiếng Anh của mình.

02

Solf Skill (Kỹ năng mềm) là gì?

Soft skills (Kỹ năng mềm) là thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và đổi mới… Đây là những điều bạn thường không được học trong nhà trường, không liên quan đến kiến thức chuyên môn nhưng lại có tầm quan trọng rất lớn trong việc nhận định bạn là ai, và phần nào quyết định thành công trong công việc và cuộc sống của bạn.

03

Đối tượng tham gia Soft skill là ai?

Vượt qua khả năng ngôn ngữ, tại English Town, bạn có thể tiếp cận kiến thức xã hội trong mọi lĩnh vực, tư duy phản biện bằng tiếng Anh để không luôn đồng ý với tất cả những điều được nghe, dám thử thách bản thân để làm nên điều khác biệt.
 • Sinh viên đại học (chuẩn bị cho các công việc trong tương lai)
 • Nhân viên văn phòng (nâng cấp sự nghiệp)

Nếu bạn thuộc đối tượng trên và có khả năng giao tiếp tiếng Anh từ cấp độ PRE I trở lên, có thể tham gia khóa học này.

04

Bạn sẽ được gì sau khóa học Soft skill?

Bạn tiếp nhận được những bài học kỹ năng mềm và những chia sẻ giá trị từ giảng viên nước ngoài nhiều kinh nghiệm. Bạn được phát triển kỹ năng bản thân và nâng cao trình độ tiếng Anh của mình, xây dựng thái độ lạc quan trong công việc và cuộc sống, có khả năng đáp ứng những yêu cầu của những công ty đa quốc gia và tự hoàn thiện bản thân mình.

05

Nội dung chương trình học?

Trong khóa học, bạn sẽ được tập trung để phát triển những kỹ năng dưới đây:

 • Kỹ năng giao tiếp (Communication skills)
 • Kỹ năng viết email (Written communication skills)
 • Kỹ năng làm việc nhóm (Teamwork/collaboration skills)
 • Kỹ năng chủ động khích lệ và tìm động lực bản thân (Self-motivation/initiative)
 • Khả năng tập trung (Critical thinking)
 • Giải quyết khủng hoảng (Risk-taking skills)
 • Tính linh hoạt, thích ứng trong mọi môi trường (Flexibility/adaptability)
 • Kỹ năng lãnh đạo (Leadership skills)
 • Khả năng kết nối (Interpersonal skills)
 • Kỹ năng chịu được áp lực công việc (Working under pressure)
 • Kỹ năng đặt câu hỏi (Questioning skills)
 • Kỹ năng gây ảnh hưởng (Influencing skills)
 • Kỹ năng tổ chức (Organization skills)
 • Giải quyết vấn đề (Problem-solving skills)
 • Định hướng chi tiết công việc (Detail orientation)
 • Kỹ năng quản lý thời gian (Time management skills)