Congratulation! Your vocabularies are higher than our Monkey 5cm

Thứ Năm, 25/01/2018

Congratulation! Your vocabularies are higher than this Monkey 5 cm

Nâng cao vốn từ vựng Tiếng Anh cùng “Monkey” ngay bây giờ!

Cảm ơn bạn đã tham gia Fun Test, đây là bài Test mang tính chất vui nhưng lại giúp bạn kiểm tra và bổ sung được rất nhiều từ vựng mới. Hãy làm thêm nhiều bài test nữa và “have fun” nha!