Chat with us, powered by LiveChat

IELTS READING

Bài thi có 3 đoạn văn với độ khó tăng dần, được trích dẫn từ sách, báo, công trình nghiên cứu… Sau mỗi bài đọc, bạn phải trả lời nhiều câu hỏi trắc nghiệm theo các dạng bài tập: True – False – Not given, tìm tiêu đề phù hợp, điền từ chỗ trống.

TEST 1

Thời lượng: 60 phút

Số bài đọc: 3

Số câu hỏi: 40

IELTS LISTENING

Bài thi nghe kéo dài 30 phút, bạn có nhiệm vụ điền vào chỗ trống trong các đoạn hội thoại, đoạn văn hoặc chọn đáp án trắc nghiệm theo yêu cầu đề bài.

TEST 1

Thời lượng: 30 phút

Số câu hỏi: 40