[Học ngữ pháp tiếng Anh cho người mất gốc] – IMPERATIVE SENTENCES

Thứ Ba, 30/01/2018

Câu mệnh lệnh (Imperative sentence) là câu dùng từ để ra lệnh, sai khiến hoặc đề nghị. Có 2 loại câu mệnh lệnh: câu mệnh lệnh khẳng định và câu mệnh lệnh phủ định

Câu mệnh lệnh khẳng định Câu mệnh lệnh phủ định
Cách dùng Dùng để ra lệnh, sai khiến hoặc đề nghị ai làm điều gì. Nó được bắt đầu bằng một động từ nguyên mẫu không “to” Dùng để ra lệnh, yêu cầu hoặc đề nghị ai đừng làm điều gì. Nó được thành lập bằng “do not (don’t) + infinitive”

Dạng Verb + object

Verb + prepositon

Don’t + verb + object
Ví dụ Close the door!

Get out of here!

Don’t pick flowers

Don’t beat your friends

 

Các bạn hãy xem video dưới đây để hiểu hơn về điểm ngữ pháp này nhé!