Học tiếng Anh qua bài hát “Người ta nói” – English Version

Thứ Ba, 30/01/2018

NGƯỜI TA NÓI PEOPLE SAY
Có một người, vẫn yêu một người. There’s a man, still loves someone
Vẫn đợi chờ, dẫu cho người đó không về. Still waits for the girl that never comes back
Tháng ngày buồn, ấp ôm kỷ niệm. Sorrowful days with memories
Hát một mình, hát cho nỗi nhớ đong đầy. Sing alone, sing with all the nostalgia
Người ta cứ nói đừng quá yêu. They always say don’t love much
Người ta cứ nói đừng quá tin. They always say don’t believe much
Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ, trong mỗi cuộc đời. If there is love, it will be a dream in everyone’s life.
Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau. Don’t try to find each other
Đừng nên cố bước cũng nỗi đau. Don’t try to walk with the pain
Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta, trong đêm tối cô đơn…. Sometimes love comes to us in the night of loneliness
Có một người bước qua biết bao cuộc tình There’s a man who’s gone through many loves
Ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời…. Thinking that he is the happiest one
Đến một ngày bước chân mỏi mệt Till a day, be tired of walking hard
Bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta… But no one is standing there for us…