[Học từ vựng Tiếng Anh với người bản xứ] Chủ đề mối quan hệ nghiêm túc (Commited relationship)

Thứ Năm, 01/02/2018

Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ biết thêm được những từ vựng mới cực kì hữu ích sau.

  • ” Exclusive Relationship” mean just me and you in the relationship
  • ” Romantic Relationship” mean just boyfriend and girlfriend, you don’t need to say for marriage.
  • ” Official Relationship” use for having a relationship, where is the boyfriend and girlfriend.