[Học từ vựng Tiếng Anh với người bản xứ] Chủ đề tán tỉnh (Flirting)

Thứ Năm, 01/02/2018

Chào mọi người, trong bài này chúng ta sẽ biết thêm được những từ vựng sau.

  • ” Chat up ” mean you want to talk with a girls.
  • ” Mingle” mean like to talk, to socialize.
  • ‘ Game” how well a man is able to flirt with a woman.