[Học từ vựng Tiếng Anh với người bản xứ] – Ngoại hình của nam giới 2

Thứ Năm, 01/02/2018

Chào mọi người, trong bài này chúng ta sẽ biết thêm được những từ vựng mới như sau :

  • “Man boobs” the man have really big chest like a woman.
  • ” Beer belly” the man have really big belly because drink too much beer and get fat.
  • ” Pretty boy ” the men takes care himself too much.