Dưới đây là những mẫu câu thông dụng thể hiện sự tức giận trong tiếng Anh mà English Town muốn gửi đến các bạn.  Ngày càng nhiều người áp dụng văn hóa phương Tây trong công việc, họ có thể không đồng ý, tức giận lên để thể hiện quan điểm. Giận ai - ai giận thì xả ra một lần cho đỡ tức nè!!

MẪU CÂU THÔNG DỤNG THỂ HIỆN SỰ TỨC GIẬN TRONG TIẾNG ANH

Thứ Ba, 09/10/2018
Bình luận