Dưới đây là những mẫu câu thông dụng thể hiện sự tức giận trong tiếng Anh mà English Town muốn gửi đến các bạn.  Ngày càng nhiều người áp dụng văn hóa phương Tây trong công việc, họ có thể không đồng ý, tức giận lên để thể hiện quan điểm. Giận ai - ai giận thì xả ra một lần cho đỡ tức nè!!

MẪU CÂU THÔNG DỤNG THỂ HIỆN SỰ TỨC GIẬN TRONG TIẾNG ANH

Thứ Ba, 09/10/2018

Dưới đây là những mẫu câu thông dụng thể hiện sự tức giận trong tiếng Anh mà English Town muốn gửi đến các bạn.

Ngày càng nhiều người áp dụng văn hóa phương Tây trong công việc, họ có thể không đồng ý, tức giận lên để thể hiện quan điểm.

Giận ai – ai giận thì xả ra một lần cho đỡ tức nè!!

Nhưng nhớ khi công việc kết thúc thì đâu trở về đấy, không ghim, không hờn, không giận nha mấy đồng chí ET-ers ơi

Mẫu câu thông dụng thể hiện sự tức giận

1. I don’t believe it ! – Tôi không tin điều đó !

2. It’s driving me up the wall. – Điều đó làm tôi rất khó chịu và bực mình.

3. I’ve had it up to here with….– Tôi chịu hết nổi rồi…….

4. I’ve had all I can take of…..-Tôi hết chịu nổi rồi…..

5. It really gets on my nerves – Nó thực sự làm tôi bực mình.

6. I’m sick and tired of ….– Tôi phát bệnh vì…

7. I could really do without it – Tôi có thể làm nếu không có nó

8. What a pain ! – Thật đau xót !

  1. Is it possible ? – Nó có thể ư ?

English Town hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho bạn không chỉ trong việc cung cấp kiến thức về từ vựng thể hiện sự tức giận mà còn nâng trình vốn tiếng Anh của mình nữa nhé!

Bình luận