Chat with us, powered by LiveChat

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ KHÔNG XÁC ĐỊNH – CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG

Thứ Tư, 10/07/2019

Mệnh đề quan hệ được chia làm 2 loại: mệnh đề quan hệ xác địnhmệnh đề quan hệ không xác định (MĐQH không xác định). Bài viết này English Town chia sẻ tới các bạn sự khác biệt giữa 2 loại mệnh đề này cũng như cách dùng MĐQH không xác định.

1. Phân biệt mệnh đề quan hệ xác định và không xác định

a/ Mệnh đề quan hệ xác định

Là loại mệnh đề cho người đọc biết một cách chính xác về đối tượng được nhắc đến trong câu. Nếu mệnh đề quan hệ xác định trong câu bị lược bỏ thì ý nghĩa của câu sẽ bị thay đổi đáng kể. Đặc biệt, trong câu có mệnh đề quan hệ xác định sẽ không bị chia cắt bởi dấu phẩy hay bất cứ dấu câu nào.

Ví dụ mệnh đề quan hệ xác định:

– The woman who visited my sister in the hospital was a teacher.

(Người phụ nữ thăm tôi trong bệnh viện là một giáo viên)

– He sent me many letters which were in green envelope.

(Anh ấy gửi cho tôi nhiều lá thư được đặt trong phong bì màu xanh)

b/ Mệnh đề quan hệ không xác định

MĐQH không xác định có tác dụng bổ sung thêm thông tin về đối tượng được nhắc đến trong câu. Khi MĐQH không xác định được lược bỏ, một số thông tin về chủ thể sẽ bị thiếu nhưng nhìn chung ý nghĩa của câu không thay đổi.

Trong câu có MĐQH không xác định luôn được chia cắt bởi dấu phẩy hay dấu ngoặc đơn.

Cấu trúc mệnh đề quan hệ không xác định
Cấu trúc MĐQH không xác định.

Ví dụ MĐQH không xác định:

– My grandmother, who is 85, lives in Hanoi.

(Bà tôi, 85 tuổi, sống ở Hà Nội)

– They stopped in London, which they had never visited before.

(Họ dừng chân ở London, nơi họ chưa từng ghé thăm trước đây)

Trên đây là sự khác biệt, các ví dụ mệnh đề quan hệ xác định và không xác định. Để tìm hiểu kỹ hơn về kiến thức này, chúng ta cùng theo dõi cách dùng MĐQH không xác định trong tiếng Anh.

2. Cách dùng mệnh đề quan hệ không xác định

a/ Đại từ trong mệnh đề quan hệ không xác định

Các đại từ sau đây được sử dụng trong MĐQH không xác định, thường xuất hiện ngay đầu mệnh đề và nói về danh từ đứng trước nó trong câu.

 Chỉ ngườiChỉ vậtChỉ nơi chốn
Chủ ngữwhowhich 
Tân ngữwho/whomwhichwhere
Sở hữuwhose  
Đại từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ không xác định
Đại từ quan hệ trong MĐQH không xác định.

b/ Thành ngữ trong mệnh đề quan hệ

Các MĐQH không xác định có thể sử dụng các thành ngữ theo sau là các đại từ quan hệ như all of, some of, any of, a few of, each of, both of, either of, many of, half of, most of, none of, much of,  one of, … + whom, which.

Ví dụ:

– There are 24 students in my class, a few of whom live in city.

(Lớp tôi có 24 học sinh, một vài trong số đó sống ở thành phố)

– She had hundred of books, most of which are novels.

(Cô ấy có hàng trăm cuốn sách, phần lớn trong số đó là tiểu thuyết)

c/ Sử dụng “which” khi đề cập tới mệnh đề khác

Đại từ quan hệ “which” được đặt ở đầu MĐQH không xác định đề cập tới tất cả các thông tin chứa trong phần trước của câu chứ không phải một từ hay cụm từ như thông thường.

Đại từ quan hệ which
Đại từ quan hệ which

Ví dụ:

– Children gained good result in the final exam, which made their parents very happy.

(Những đứa trẻ đạt được kết quả tốt trong kỳ thi cuối kỳ, điều này khiến bố mẹ chúng rất vui)

– It will rain tomorrow, which we cancel our party.

(Trời sẽ mưa ngày mai, khiến chúng tôi phải hủy bữa tiệc)

Trên đây là những kiến thức đầy đủ về mệnh đề quan hệ xác định và không xác định. Hãy cùng thử sức với các bài tập MĐQH không xác định dưới đây nhé!

3. Bài tập mệnh đề quan hệ không xác định

Bài tập 1: Điền đại quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống

a/ Do you know the country _____ she was born?

b/ A bus is a big car _____ carries lots of people.

c/ The woman _____ he is going to marry is very beautiful.

d/ The girl, _____ long hair I like very much, studys hard.

e/ She wants to become a doctor, _____ is very difficult.

Bài tập 2: Viết lại câu sử dụng mệnh đề quan hệ

a/ Hanoi is the North of Vietnam. It is very peaceful.

b/ The food is delicious. John cooks the food.

c/ They called a police man. He lived nearby.

d/ My mother was born in Nha Trang. She was a worker.

e/ He desires he can fly. It is unrealistic.

Đáp án:

Bài tập 1:

a/ where (in which)

b/ which

c/ whom

d/ whose

e/ which

Bài tập 2:

a/ Hanoi, which is very peaceful, is the North of Vietnam.

b/ The food John cooks is delicious.

c/ They called a police man who lived nearby.

d/ My mother, who was a worker, was born in Nha Trang.

e/ He desires he can fly, which is unrealistic.

Mệnh đề quan hệ là kiến thức ngữ pháp tiếng Anh quan trọng và không quá khó, chỉ cần phương pháp học tiếng Anh hợp lý, bạn sẽ dễ dàng ghi nhớ được các quy tắc và cách dùng các loại mệnh đề này.

Đánh giá vai trò của ngữ pháp và tiếng Anh giao tiếp quan trọng như nhau, English Town đang tích cực hoàn thiện và phát triển để tạo ra một môi trường tiếng Anh năng động, tích cực và hiệu quả cho tất cả mọi người.