SỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ – NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH CẦN BIẾT

Chủ Nhật, 21/04/2019

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từchủ đề tiếng Anh thú vị nhưng cũng rất dễ gây nhầm lẫn. Dạng bài tập về chủ đề này có tần xuất xuất hiện thường xuyên trong các kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh. Theo nguyên tắc chung, chữ ngữ số ít sẽ đi cùng động từ số ít nhưng trong nhiều trường hợp, chủ ngữ số ít và số nhiều còn kết hợp tùy theo những quy tắc nhất định. Hôm nay, English Town sẽ gửi tới các bạn bài học về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ.

1. Khái niệm danh từ tập hợp

a/ Khái niệm

Danh từ tập hợp là danh từ dùng để chỉ một nhóm đồ vật, động vật, thời gian, tiền bạc hoặc một nhóm người, một chủ đề nào đó.

Ví dụ: The crowd left the scene of the accident quickly. (Đám đông đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ tai nạn)

Trong ví dụ trên, “the crowd” là danh từ tập hợp chỉ một nhóm người.

Danh từ tập hợp trong tiếng Anh
Danh từ tập hợp trong tiếng Anh

Danh từ tập hợp là chủ điểm ngữ pháp quan trọng của sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ vì thông qua nó, chúng ta phải chia động từ theo chủ ngữ số ít và số nhiều nhất định.

b/ Một số danh từ tập hợp phổ biến

Những danh từ tập hợp phổ biến được chia thành từng chủ đề riêng biệt như sau:

Chỉ một nhóm người Chỉ một tập hợp đồ vật/ động vật Chỉ số đo, thời gian, tiền bạc
 • Group/team
 • Crowd
 • Family
 • Class
 • Company/corporation
 • Committee/board/ council
 • a pack of dogs / wolves
 • a school of dolphins
 • a bunch of flowers
 • a herd of cattle
 • a pair of scissors / glasses
 • a pride of lions
 • two hours
 • fifty dollars
 • two weeks
 • five liters of water

Vậy sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ được thể hiện như thế nào khi chủ ngữ chứa danh từ tập hợp? Hãy cùng theo dõi công thức sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ quan trọng dưới đây!

2. Công thức sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Danh từ tập hợp đóng vai trò quan trọng vì nó quyết định đến việc chia động từ đi kèm nó ở số ít hoặc số nhiều. Nguyên tắc chung của sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ là chủ ngữ số nhiều thì hòa hợp với động từ số nhiều, chủ ngữ số ít thì hòa hợp với động từ số ít.

Các trường hợp thể hiện sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
Các trường hợp thể hiện sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

a/ Trường hợp chủ ngữ số nhiều

Động từ chính trong câu sẽ được chia số nhiều khi chủ ngữ thuộc 1 trong các trường hợp sau:

– Hai hoặc nhiều đại từ, danh từ làm chủ ngữ chỉ người hoặc vật được nối với nhau bằng “and”

Ví dụ: Lan and Anh are close friends in the class. (Lan và Ánh là bạn thân trong lớp)

– Chủ ngữ là cấu trúc The + adj chỉ một tập hợp người

Ví dụ: The rich are often stingy. (Những người giàu thường keo kiệt)

– Chủ ngữ là đại từ chứa 1 trong các từ: all (tất cả), several (một vài), many (nhiều), both (cả hai), few (một vài), some (một vài)

Ví dụ: Many of them do not like watching football. (Nhiều người trong số họ không thích xem đá bóng)

– Chủ ngữ là một dân tộc

Ví dụ: The Vietnamese are very intelligent and brave. (Dân tộc Việt Nam rất thông minh và anh dũng)

– Chủ ngữ bắt đầu bằng cấu trúc: A number of + Danh từ số nhiều …

Ví dụ: A number of candidates pass the exam without attending. (Một số thí sinh vượt qua kỳ thi mà không phải tham dự)

b/ Trường hợp chủ ngữ số ít

Động từ chính trong câu sẽ được chia số ít khi chủ ngữ thuộc 1 trong các trường hợp sau:

– Chủ ngữ là một danh từ không đếm được

Ví dụ: The weather makes me uncomfortable. (Thời tiết khiến tôi khó chịu)

– Chủ ngữ là tên một ngôn ngữ, tiếng nói.

Ví dụ: English is the world’s most popular language. (Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới)

– Chủ ngữ là danh từ/đại từ số ít được nối với nhau bằng 1 trong số các từ: with, as well as, along with, together with, no less than

Ví dụ: Mr. Johnson as well as his wife has left. (Johnson cùng vợ anh ấy vừa rời đi)

– Chủ ngữ bắt đầu bằng cấu trúc: The number of + Danh từ số nhiều …

Ví dụ: The number of days in June is 30. (Số ngày trong tháng 6 là 30)

– Chủ ngữ là 1 tên riêng/ tựa đề/ V-ing/ To V

Ví dụ: Doing exercise regularly is good for our health. (Tập thể dục thường xuyên tốt cho sức khỏe của chúng ta)

– Chủ ngữ là đại từ bất định: each, one, any, everyone, anyone, someone, every, neither, either, another, something,…

Ví dụ: Everyone in class agrees with new regulations. (Mọi người trong lớp đều đồng ý với quy định mới)

– Chủ ngữ là một danh từ có đuôi “s” nhưng dùng là số ít

Các môn học: physics (vật lý), politics (chính trị học), economics (kinh tế học), athletics (môn điền kinh),…

Các căn bệnh: mumps (quai bị), rickets (còi xương), measles (sởi), measles (sởi), …

Tên quốc gia: Laos (nước Lào), Philippines (Phi-lip-pin),…

c/ Các trường hợp khác

Trong một số trường hợp đặc biệt, sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ được thể hiện khi động từ chính được chia theo danh từ phía sau hoặc tùy vào tính chất trong câu để chia động từ phù hợp.

Các trường hợp đặc biệt của sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
Các trường hợp đặc biệt của sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

– Chủ ngữ là danh từ chỉ tập hợp như group, team, family, crowd, … khi chỉ hành động của thành viên thì chia số nhiều, khi chỉ tính chất thì chia số ít.

Ví dụ:

The crowd are screaming. (Đám đông đang la hét)

The crowd is very noisy. (Đám đông rất ồn ào)

– Chủ ngữ bắt đầu bằng “There”, ta chia động từ chia theo danh từ phía sau.

Ví dụ:

There is a book on the table. (Có 1 cuốn sách trên bàn)

There are 2 books on the table. (Có 2 cuốn sách trên bàn)

– Chủ ngữ là các danh từ được nối với nhau bằng 1 trong số các từ with, as well as, together with thì ta chia động từ theo danh từ phía trước.

Ví dụ: Marry with I likes dogs. (Marry và tôi cùng thích chó)

– Chủ ngữ là các danh từ được nối với nhau bằng cấu trúc or, neither… or; either… nor, not only… but also… thì ta chia động từ theo danh từ phía sau.

Ví dụ: You or she is the culprit. (Mày hoặc cô ta là thủ phạm)

3. Bài tập thực hành

Kiến thức sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ khá phức tạp. Bài tập dưới đây sẽ giúp bạn hoàn thiện kiến thức về dạng ngữ pháp tiếng Anh quan trọng này.

Bài tập: Chia dạng đúng của động từ trong câu

a/ The family —– (have) breakfast together.

b/ Walking —– (be) my hobby.

c/ The number of students in class —– (be) 30.

d/ Laos —– (not have) sea.

e/ She as well as her husband —– (be) famous.

Đáp án:

a/ The family have breakfast together.

b/ Walking is my hobby.

c/ The number of students in class is 30.

d/ Laos doesn’t have sea.

e/ She as well as her husband is famous.

Mỗi người sẽ có cách chinh phục tiếng Anh khác nhau, English Town sẽ giúp bạn lựa chọn con đường ngắn nhất và đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường. Tham gia lớp học tiếng Anh thú vị tại English Town là trải nghiệm đáng giá và hữu ích mà bất cứ những ai muốn thành thạo tiếng Anh nên trải qua!