Chat with us, powered by LiveChat

TẤT TẦN TẬT VỀ CẤU TRÚC BECAUSE

Thứ Hai, 22/04/2019

Nếu ai đó nghĩ trả lời cho câu hỏi “why” chỉ cần biết cấu trúc because thì thật sai lầm. Tiếng Anh đối đáp cho câu hỏi tại sao còn có nhiều hơn thế.

1. Cấu trúc because trong tiếng Anh

Mang nghĩa bởi vì, cách sử dụng cấu trúc because dùng để giải thích nguyên nhân của một sự việc hoặc hành động nào đó.

Cấu trúc because cụ thể: Because + S + V + (O).

Ví dụ: I like this picture because it’s beautiful.

Cấu trúc because như thế nào?
Cấu trúc because như thế nào?

2. Các biến thể khác của cấu trúc because

Để trả lời cho câu hỏi “Why”, cấu trúc because trong tiếng Anh chưa đủ để làm phong phú kiến thức mà theo đó là rất nhiều biến thể khác như: since hay because of.  Mỗi từ đều có cách áp dụng riêng, cụ thể.

– Nguyên tắc chung khi chuyển đổi từ cấu trúc because sang cấu trúc because of:

Cách sử dụng cấu trúc because of cũng tương tự như because là để chỉ nguyên nhân của sự việc, hành động.

Because of + pro(noun)/ noun phrase

Có thể thấy, cấu trúc because theo sau nó là một mệnh đề; song, theo sau “because of”  không được là mệnh đề mà phải là một danh từ, cụm danh từ hoặc danh động từ. Như vậy, khi  chuyển từ cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh “Because” sang cấu trúc because of ta phải biến mệnh đề phía sau thành một danh từ, cụm danh từ hay danh động từ bỏ thay thế. Lưu ý rằng nếu sau “Because” có “to be” hoặc “here, there” thì hãy bỏ nó đi, sau đó tiếp tục xét 6 trường hợp.

– Hai chủ ngữ giống nhau: bỏ chủ ngữ ở cấu trúc because, thêm “ing” vào động từ.

Ví dụ: Because Nam is tall, he can reach the picture on the wall.

=> Because of being tall, Nam can reach the picture on the wall.

– Tân ngữ trong mệnh đề chứa Because là một danh từ: bỏ đi chủ ngữ, sử dụng danh từ.

Ví dụ: Because there was a wind, we are glad.

=> Because of the wind, we are glad.

Chuyển đổi cấu trúc because of thế nào?
Chuyển đổi cấu trúc because of thế nào?

Các trường hợp bỏ “here, there”, bỏ “to be” (was) chỉ còn lại danh từ chúng ta chuyển đổi theo công thức.

– Tân ngữ có tính từ đứng trước danh từ: đưa tính từ lên trước danh từ, bỏ đi các phần không cần thiết.

Ví dụ: Because the wind is strong, she is scare.

=> Because of the strong wind, she is scare.

– Một tính từ: đổi tính từ thành danh từ

Ví dụ: Because it is sunny, the sky is nice.

=> Because of the sun, the sky is nice.

– Cách chuyển về dạng sở hữu: dùng danh từ dạng sở hữu.

Ví dụ: Because I was sad, I don’t want to have dinner.

=> Because of my sadness, I don’t want to have dinner.

– Quy tắc chung cho đa số trường hợp: dùng cụm “the fact that ” đặt trước mệnh đề muốn chuyển. Cách làm này chỉ sử dụng khi chúng ta không thể chuyển đổi được bằng các cách trên và đúng cho đa số các trường hợp.

Ví dụ: Because he is tall, he can reach the book on the shelf.

=> Because of the fact that he is tall, he can reach the book on the shelf.

3. Bài tập về cấu trúc because

Qua khối lượng kiến thức có được ở trên, liệu bạn có sẵn sàng kiểm tra ngay khả năng ngoại ngữ của mình bằng bài tập về cấu trúc because này không? Bài tập đơn giản chỉ điền “because” hay “because of” vào chỗ trống và đáp án sẽ có ngay cuối bài viết nhé!

 1. We stopped playing football ……. the rain.
 2. It was all …….. him that they got into trouble.
 3. They had to hurry indoors …… it was raining.
 4. She is late ……. the traffic.
 5. We didn’t arrive until six o’clock …….. the traffic was terrible.
 6. He found the exam easy …….. he had worked hard during the course.
 7. She can’t drive …….. her illness.
 8. This restaurant closed down …….. the recession.
 9. He found working in France very difficult ……… the language problem.
 10. She’s very difficult to understand ……… her accent.
Không gian học lý tưởng tại English Town
Không gian học lý tưởng tại English Town

English Town là trung tâm tiếng Anh hiếm có sắp xếp giờ học vào giờ nghỉ trưa và tổ chức nhiều lớp học trải dài 16 khung giờ linh động mỗi ngày, nếu bạn đang có suy nghĩ mở rộng thêm kiến thức bên cạnh các bài lý thuyết online thì đây là cơ hội dành cho bạn!

Trung tâm cung cấp các lớp học từ cơ bản đến nâng cao, từ giao tiếp đến học thuật và ứng dụng các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, trong ngôn ngữ. Đặc biệt, không gian trải nghiệm trong môi trường 100% tiếng Anh kết hợp các hoạt động ngoại khóa, các lớp kỹ năng mềm ngoại ngữ cho phép học viên thỏa sức khám phá ngôn ngữ và bản thân là điều bạn xứng đáng nhận được.

Đáp án:

 1. Because of 2. Because of 3. Because 4. Because of
 2. Because 6. Because 7. Because 8. Because of
 3. Because of 10. Because of