Chat with us, powered by LiveChat

Thời gian học linh hoạt

Tại English Town, mỗi ngày có đến 7 khung giờ học với hơn 20 lớp học:

  • Tiện lợi cho học viên trong việc chủ động sắp xếp lịch học/ làm việc/sinh hoạt cá nhân
  • Không cần thay đổi những hoạt động hàng ngày
  • Không bị mất bài, mất tiền nếu bạn lỡ bận đột xuất

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI HỌC PHÍ MỚI NHẤT TRONG THÁNG

Chuyển đến thanh công cụ