Thời gian học linh hoạt

Tại English Town, mỗi ngày có đến 7 khung giờ học với hơn 20 lớp học:

  • Tiện lợi cho học viên trong việc chủ động sắp xếp lịch học/ làm việc/sinh hoạt cá nhân
  • Không cần thay đổi những hoạt động hàng ngày
  • Không bị mất bài, mất tiền nếu bạn lỡ bận đột xuất

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI HỌC PHÍ MỚI NHẤT TRONG THÁNG