Wow, you did a very good job! You defeated our Monkey!

Thứ Năm, 25/01/2018

Wow, you did a very good job! You defeated our Monkey!

CONGRATULATION!!!

Nâng cao vốn từ vựng Tiếng Anh với “Monkey”

Trên cả tuyệt vời luôn! Vốn từ vựng của bạn rất khá rồi đấy, hãy thử xem khả năng Tiếng Anh của bạn có đủ để đi du lịch nước ngoài chưa nhé. TEST liền tay!